2 Ekim 2008 Perşembe

BU KİTABIN YAZARI BİZZAT MÜSLÜMAN OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ KANAATI REDDETMEZBatI dünyasının gelmiş geçmiş en büyük edibi olarak kabul edilen Wolfgang von Goethe (1749-1832), „ İnsanlık her şeyini Hz. Muhammed'e (s.a.v.) borçludur " derken, hem kendi çağdaşlarını, hem de 20. yüzyılın Avrupa’sını hayrette bırakıyor.

Onun İslamiyet hakkında ileri sürdüğü düşünceleri, dışarıdan bir sempatizanın sözleri olarak değil, içinden bir mensubunun ifadeleri olarak kabul etmek gerekir. Goethe'nin "Mahomet's Gesang- Muhammed'in Namesi" isimli şiiriyle (bkz. Bir Gül Demeti, s.18) başlayan bu alâkası, Faust'tan sonra en büyük eseri kabul edilen, "Doğu-Bati Divani"'nda zirvesine ulaşmış ve yazar, bu eserin girişinde, "son derece şaşırtıcı" olarak yorumlanan su ifadeyi kullanmıştır:

"BU KITABIN YAZARI, BIZZAT MÜSLÜMAN OLDUGU SEKLINDEKI KANAATI REDDETMEZ"
Yukarıdaki sözler, Goethe'nin İslâmiyeti kabul ettiğine dair son derece kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. Zaten kendisi, Kur'anın indirildiği geceyi, yani Kadir gecesini bizzat kutladığını da açıklamaktan çekinmemiştir. Goethe'nin Islâmiyetle ilk karsılaşması, 23 yaşında iken incelediği bir Kur'an tercümesiyle olmuştur.

Bu tercüme, Kuran’ın orijinal metninden çok uzak olmasına ve ifade yanlışlarıyla dolu bulunmasına rağmen Goethe'yi hayran bırakmış ve ona su sözleri söyletmişti:

"Kuran’ın, kitapların kitabı olduğuna İslâmi vecibeden dolayı inanıyorum."

Goethe, gelinin 1820 yılındaki hastalığından duyduğu acıyı, bir arkadaşına yazdığı mektupta söyle ifade ediyordu:

"Burada da kendimi Islâmiyette tutmaya çalışmaktan başka yapacak bir şeyim kalmıyor"

Goethe ölümünden bir yıl önce de Eckermann'a söyle demişti:

"Sevgili çocuğum, bizim Uluhiyet fikrinden ne haberimiz var ki ? Ve bizim dar tasavvurumuz, o yüce varlıktan neler anlatabilir ki ? Ben de bir Türk gibi Allah'ı yüz isimle anmaya çalışsam, yine de o sonsuz kudrete karsı bir şey söylemiş olamazdım"

Goethe 22 Mart 1832 yılında hayat yolculuğunu tamamladı. Ölmeden önce eliyle göğsüne sürekli olarak W harfini çiziyordu. Leo Kettler, bu W harfinin Goethe'nin ilk ismi Wolfgang'a işaret ettiğini açıklamıştı. Oysa ki Goethe'nin Kur'an harflerine uzun süre çalıştığı ve Allah lafzini çok iyi yazdığı bilinmekteydi.

Size okumuş olduğunuz yazısını tercüme ederek yayınladığımız A. Moghaddas:

"İste bu sebepten dolayı Goethe'nin, birçok hristiyanın ölüm anında göğüslerine elle çizdikleri haç yerine, Allah lâfzini yazdığını sanıyoruz" demektedir. (Bilindiği gibi Allah lâfzînin basındaki elif olmazsa, mana değişmemekte ve Allah kelimesinin yazılışı tam olarak W harfine benzemektedir)
Zafer dergisi, Sayı 200, 1993

Hiç yorum yok: