2 Ekim 2008 Perşembe

BİR DEDE KORKUT ;Nizak Tahran

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgizistan ve Tacikistan topraklarını içine alan Türkistan, 8. yüzyılda Gök Türk hakimiyetindeydi. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk toplulukları bu bölgede görüldü. Güney Türkistan'da, Toharistan'ın bir kısmında Gök Türklere bağlı olarak hüküm süren Nizak Tahran (645-709) Budizme bağlıyken, ömrünün son yıllarında İslamiyeti kabul etti ve Abdullah adını aldı. Gök Türklere olan bağlılığını sona erdirip Horasan Valisi üzerinden Emevi Devleti'ne bağlandı. Aynı dönemde Karlukların bir kısmı, Buhara ve Merv çevresinde hüküm süren Buhara Hudatları da Müslüman oldular. Ancak bunlar sınırlı bir alanda egemen olan yerel beylerdi. 848'de Karahanlı Devleti bölgenin hakimiydi ve 924-955 yıllarında tahtta bulunan Satuk Buğra Han'ın İslamiyeti kabulüyle tarih sahnesine Müslümanlar tarafından yönetilen ilk Türk devleti çıkmış oldu.

Hiç yorum yok: