4 Ekim 2008 Cumartesi

Amerika'daki Müslümanlar

Yapılan araştırmalar bugün Amerika'da ortalama 6-7 milyon Müslüman bulunduğunu göstermektedir. Bu da Müslümanların sayısının bazı Hıristiyan mezheplerinin takipçilerinin sayısından daha fazla, Yahudilerin sayısı ile de eşit olduğunu göstermektedir.
01/05/2008

2000 yılı içerisinde Amerika'nın önde gelen üniversiteleri ve İslami kuruluşları tarafından yapılan bir araştırma ise Müslümanların sayısının hızla arttığını ve İslam'ın Amerika'da gün geçtikçe güçlendiğini ortaya koymaktadır.
Mosque Study Project (Cami Araştırma Projesi) adı altında yapılan bu araştırmanın ana temasını Amerika'daki camiler oluşturmaktadır. Çünkü camiler Amerika'daki Müslüman toplulukla ilgili yapılacak istastistiki çalışmalarda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Amerika'da camiler yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda Müslümanların bir araya geldikleri, sohbet ettikleri, İslam'ı yaymak için kültürel faaliyetler yürüttükleri mekanlardır. Her cami mutlaka İslam'ı tanıtmak ve yaymak için basınla ilişki kurmak, bölgesindeki siyasetçilerle görüşmek, okulları ve kiliseleri ziyaret etmek, dinler arası diyalog çalışmalarına katılmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu nedenle de camiler üzerine yapılan bir çalışma Amerika'daki Müslümanların durumu ile ilgili aydınlatıcı ve doğru bilgi edinmenin önemli araçlarından birisidir.
Bu araştırmaya göre, Amerika genelinde 1209 cami bulunmaktadır ve bu camilerin büyük bir çoğunluğu son zamanlarda inşa edilmiştir. Amerika'daki mevcut camilerin %30'unun inşaatı 90'lı yıllarda başlamıştır, %32'si ise 80'li yıllarda inşa edilmiştir. Ayrı bir istatistik vermek gerekirse, 1994 yılında Amerika'daki toplam cami sayısı 962'dir, 2000 yılına gelindiğinde bu rakamda %25'lik bir artış olmuştur.
Bu veriler Müslümanların sayısındaki artış ile doğal bir paralellik göstermektedir. Örneğin 1994 yılında yapılan tespitlere göre ibadet için camilere gelen Müslüman sayısı 500 bin iken, bu rakam 2000 yılında iki milyona yükselmiştir. Bu da %300 oranında bir artış anlamına gelmektedir. Üstelik bu rakamın önemli bir kısmını sonradan İslam'ı kabul edenler oluşturmaktadır. Yine aynı araştırma camilere gelenlerin ortalama %30'unun sonradan İslam'ı seçenler olduğunu göstermektedir. Bu verilere göre Amerika'da yılda ortalama 20 bin kişi İslam'ı kabul etmektedir.[1]
Yukarıda verilen bu rakamlar 11 Eylül saldırılarından önce açıklanan bir araştırmanın sonucudur ve bu araştırma 2000 yılı verilerine dayanmaktadır. 2001 yılında özellikle de Eylül ayı sonrasında ise bu rakamlar katlanarak artmıştır.
Amerika'da İslam'ın hızlı yükselişinin önemli göstergelerinden birisi de sayısı gün geçtikçe artan, İslami eğitim veren okullardır. The New York Times'ın New York'taki İslami okullar ile ilgili hazırladığı bu haberde, Müslümanların bu okullara gösterdikleri yoğun ilgi ele alınmaktadır.Amerika'nın pek çok eyaletinde olduğu gibi San Diego'da da Müslümanlar 11 Eylül sonrasında adeta soru yağmuruna tutulmuşlar ve böylece İslam'ı daha çok anlatma imkanı bulmuşlardır. 'Müslümanlar Daha Çok Dinlerini Anlatarak Kültür Köprüleri Kuruyorlar' başlıklı haberde de bu konu yer almaktadır.
Worldnet Daily internet haber sitesinde yer alan haberde ise, 11 Eylül saldırıları sonrasında öğrencilerin İslam'ı daha iyi tanımaları için okullara özel eğitim programları eklendiği bildirilmektedir. Program öğrencilerin Kuran'dan ayetler ezberlemelerini ve İslam tarihi çalışmalarını gerektirmektedir. The New York Times gazetesinin 'Ramazan New York'taki Okullara Girdi' başlıklı haberinde, New York bölgesindeki okullarda Müslüman öğrenciler için Ramazan ayında yapılan özel düzenlemelere yer verilmektedir.
The Oregonian'da yer alan 'İslam'ı ve Geleneklerini Keşfetmek' başlıklı haberde Amerikan Müslümanları ve İslam hakkında genel bilgiler verilmektedir.

Associated Press haber ajansı kaynaklı 4 Ağustos 2001 tarihli haberde, pek çok Amerikan camisine geçmişe oranla daha büyük bir katılım olduğu aktarılmaktadır. 'Büyüyen İslam' başlığı ile verilen habere göre, Shaw Üniversitesi öğretim görevlisi Ihsan Bagby'nin liderliğinde yürütülen bir araştırma, Amerikan Müslümanlarının eskiye kıyasla daha çok bilinçlendiklerini de ortaya koymuştur. 1 Ekim 2001 tarihli Newsweek dergisinde yer alan bu tabloya göre, 1994 yılında toplam cami sayısı 962, cami başına düşen kişi sayısı 485, camilere gelen Müslüman sayısı toplam 500 bin iken 2000 yılında cami sayısı 1.209, cami başına düşen kişi sayısı 1.625 ve camilere gelen toplam Müslüman sayısı ise 2 milyon olmuştur.
Amerikan Müslümanlarının etnik dağılımlarında Asya kökenliler Amerikan Müslüman nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.Yukarıdaki grafik ise, Amerikan Müslümanlarının camilere katılım oranlarındaki artışı göstermektedir. Camilere gelen Müslümanların sayısında %77'lik bir artış olmuştur.
Amerikan yönetimi tarafından hazırlanan demografik verilere göre, 1994'de cami sayısının artış hızı %25 iken, 1980'de bu rakam %62'ye yükselmiştir. Camiye gelenlerin %30'u ise sonradan Müslüman olan kişilerdir.
İslam'ın Amerika'daki bu hızlı yükselişi, Amerikan ordusunun internet sitesinde yayınlanan 'Islam is Growing in America' (İslam Amerika'da Büyüyor) başlıklı haberde de şu şekilde yer almıştır:
Müslümanlar, İslam dinine inanan insanlar, Birleşik Devletler'de her yerde karşınıza çıkabilir. Sizin doktorunuz veya taksi şöförünüz olabilirler. Restoranlarda size yemek sunabilir veya hukuk danışmanınız olabilirler. Ve gittikçe artarak, sizinle aynı makamda, aynı pozisyonda ve hatta aynı savaş uçağında olabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam en hızlı yükselen dindir.[2]
The New York Times gazetesinde yayınlanan 'Islam Attracts Converts by the Thousands' (Binlerce Kişi İslam'a Dönüyor) başlıklı haberde ise, sonradan Müslüman olan kişilerle yapılan röportajlara yer verilmiş ve İslam'ın Amerika'da hızla yükselmesi şu şekilde değerlendirilmiştir:
6 milyon takipçisi ile İslam, Birleşik Devletler'de göçlerin, yüksek doğum oranlarının ve İslam'ı seçenlerin sayısının artması sayesinde en hızlı yükselen din olarak adlandırılıyor. Konunun uzmanları tarafından yılda yaklaşık 25 bin kişinin İslam'a döndüğü tahmini yapılmakta. Bazı uzmanlar ise bu sayının 11 Eylül olayları sonrasında dört kat daha arttığını belirtiyorlar.[3]
Ünlü ABC News haber kanalında verilen, 'Islam: Rising Tide in America' (İslam: Amerika'da Yükselen Akım) başlıklı haberde ise sosyologların, 15 yıl içerisinde ABD'deki Müslümanların sayısının Yahudilerin sayısını geçeceği yönündeki tahmini aktarılmıştır.[4]
The Florida Times 'İnancı İslam'da Buluyorlar' başlıklı haberinde, sonradan Müslüman olan kişilerin düşüncelerine ve fikirlerine yer vermektedir. The Seattle Times gazetesindeki 'Cami İnananlarla Dolup Taşıyor' başlıklı haberde ise, Seattle'da Müslümanların artık camiye sığmadıkları belirtilmiştir. Amerikan Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan 'İslam Amerika'da Yükseliyor' haberinde Müslümanların Amerikan toplum hayatında giderek artan etkisi anlatılmakta ve İslam'ın temel değerleri tanıtılmaktadır.
John Hancock Center ve Sears Towers isimli ünlü gökdelenler Müslümanların Chicago'daki etkinliğini gösteren önemli unsurlardandır. Her iki bina da Müslüman bir mimar tarafından inşa edilmiştir.
İslam'ın gün geçtikçe güçlenmesi Amerika'da yaşayan Müslümanların zaman içinde daha iyi imkanlara sahip olmalarını da sağladı. Bu büyüme ve gelişmenin en dikkat çektiği yerlerden birisi ise Michigan Eyaleti'nin Dearborn şehri idi. The Detroit News gazetesi özellikle Dearborn'daki İslami gelişimi konu aldığı haberinde, şehirde sayısı gittikçe artan camilere değinmişti. Ancak habere göre burada İslam'ın güçleniyor olmasının tek işareti camilerin artması değildi. Restoranlarda, alış veriş merkezlerinde ve hastanelerde de Müslümanların sayısının artmasının etkileri görülüyordu. İlk defa Michigan'da bir McDonalds restoranında İslami kurallara göre kesilmiş etten yapılan yiyecekler satılmaya başlamıştı. Dearborn'un önemli süpermarketleri de helal et satışını başlatmış, Oakwood Hastanesi ise Müslüman hastaları için özel yemek servisleri ayarlamıştı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca hastanedeki kafeteryanın hizmet saatleri de Müslümanlara uygun olacak şekilde düzenlenmişti.[5]
Tıpkı Dearborn gibi Chicago da Müslümanların hızla güçlendikleri bölgelerden birisidir. Üstelik Chicago'daki Müslüman toplumu eğitim ve refah seviyesinin yüksekliği ile de dikkat çekmektedir. 90'lı yıllarda yapılan bir araştırma, Müslüman toplumun %16'sının tıp doktoru, %33'ünün mühendis, %44'ünün doktora mezunu, %84'ünün en az üniversite ve sadece %2'sinin lise altı okullardan mezun olduğunu göstermiştir. Ayrıca Müslümanların Chicago'ya çeşitli katkıları da bulunmaktadır. Chicago'nun en ünlü iki gökdeleninin (John Hancock Center ve Sears Towers) mimarı Fazlur Rahman isimli bir Müslümandır. Hemen her hastanede Müslüman bir doktor bulunmaktadır. Aynı şekilde mühendislik ve elektronik üzerine iş yapan firmaların bünyesinde de en az bir Müslüman çalışmaktadır.[6]
_______________
[1]- Mosque Study Project, www.cair-net.org[2]- Islam Growing in America, American Forces Information Service, 4 Ekim 2001[3]- The New York Times, 22 Ekim 2001[4]- http://www.jannah.org/articles/islamicrise.html[5]- The Detroit News, 21 Mart 2001[6]- Islam in Chicago, Islam for Today, 29 Ekim 1996
window.print()
http://www.ehlibeytgencligi.com/


Hiç yorum yok: