12 Ekim 2008 Pazar

Japonya'da İslam ve

Japonya'da Müslümanların sayısı kesin bir bilgi olmamakla birlikte 50 bini Japon asıllı olmak üzere yaklaşık 300- 350 bin civarında. Japonya'nın her tarafına dağılan Müslümanlara ait 100 İslami kurum ve kuruluşun yanısıra 180 kadar da cami var. Son zamanlarda Japonların İslam'a olan yoğun ilgisinin arttığı ve binlerce Japon'un İslam'a girdiği Tokyo İslam Merkezi Müdürü tarafından ifade edilmektedir.
Osmanlı-Japon ilişkileri çerçevesinde, 1890 yılında Osman Paşa emrinde 600 kişilik Osmanlı asker ve subayı Ertuğrul gemisiyle Japonya'ya giderken Japon Denizi'nde fırtınaya yakalanır ve batar (16.9.1890). 550 kişi şehit düşer ve Japonya'da gömülür.
1891 Ostaro Noda adında bir Japon gazeteci, Japon halkından toplanan yardımları, şehit ailelerine vermek üzere İstanbul'a gelir. Sultan II. Abdulhamid'le görüşür. İngiliz asıllı bir Müslüman vasıtasıyla Müslüman olur; Abdulhalim adını alır. Olay, gazetelerde yayınlanır. Üçüncü Japon Müslüman ise, 1909'da Kur'an'ı ilk defa Japonca'ya tercüme eden Ahmet Erca'dır.
Son yüzyılda İslam'a yoğun ilgi var
Osmanlılarla temas neticesinde İslam'la tanışan Japonların son yüz yıl içinde, İslam'a ilgileri giderek artmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı esnasında Çin, Endonezya, Malezya ve Filipinler'e giden Japonların bir kısmı, savaş sonrası Müslüman olarak Japonya'ya döndüler. Bu Japon Müslümanlar 1953'de ilk İslami cemiyetlerini kurarlar. Japonya'da inşa edilen ilk cami Kobi Camii'dir. Tarihi 1935. Bundan üç yıl sonra da Tokyo Camii yapılır. Zamanla tahrip olan Tokyo Camii birkaç sene önce Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden inşa edilir. 1975 yılında da Tokyo'da Japonya İslam Merkezi inşa edilir. Japonlara İslam dinini doğru bir şekilde anlatmaya ve tanıtmaya başlayan İslam Merkezi vasıtasıyla binlerce Japon İslam dinine girmiş oldu. Merkez halihazırda, İslami bir okul inşaatını sürdürmektedir. Japon hükümeti tarafında resmen tanınan ve bağımsız dini bir müessese olan İslam Merkezi, Japonca İslami kitapların dağıtımı, Japonlar için İslam ve Arapça dersleri vermek, konferans ve sempozyum düzenlemek, Japonca'ya dini kitaplar tercüme etmek ve Müslümanlara evlenme ve İslam kimliği belgelerini vermek gibi işler yapmaktadır.
Japonlar fıtri olarak İslam'a çok yakın
İslam Haber Ajansı'na bir açıklama yapan İslam Merkezi Başkanı Dr. Salih Samurai, Japon halkı ve Japonya'da İslam'ın geleceği hakkında şunları söylemektedir: "Her gün Merkez'de 4-10 Japon kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Eğer İslam doğru bir şekilde Japonlara anlatılırsa, Japonlar kitleler halinde İslam'a girecekler. Daha önce İslam hakkındaki bilgiler, tahrif edilmiş bir şekilde yalan yanlış olarak Avrupa ve Amerika kanalıyla geliyordu ve Japonların ilgisini çekmiyordu. Halbuki Japonların örf adet ve gelenekleri, fıtratları İslam'a oldukça yakındır. Mesela Japon halkı, sabah akşam el ve ayaklarını yıkar, temizliğe önem verir, sade hayat yaşar, içki ve kadına düşkünlükleri yok, anne-babaya saygı gösterirler. Fazla yemek yemezler. Şiddeti sevmezler, kötü arkadaşlardan uzak dururlar. Bütün bu güzel sıfatlar zaten İslam'da var. Onun için Japonların İslam'a girmeleri kolay oluyor."
Japonya'da Müslümanların sayısı
İslam Haber Ajansı dergisinin, Japon Müslümanları Birliği Başkanı Dr. Halid Galluş'a dayanarak verdiği bilgiye göre, Budizm ile Şintoizm gibi iki temel inancın hakim olduğu Japonya'da Müslümanların sayısı kesin bir bilgi olmamakla birlikte 50 bini Japon asıllı olmak üzere yaklaşık 300- 350 bin civarında. Japonya'nın her tarafına dağılan Müslümanlara ait 100 İslami kurum ve kuruluş yanısıra 180 kadar da cami var. Son zamanlarda Japonların İslama olan yoğun ilgisinin artığı ve binlerce Japon'un İslam'a girdiği Tokyo İslam Merkezi Müdürü tarafından ifade edilmektedir.
İslam Merkezi Başkanı Samurai'nın ifadesine göre, Budist bir profesörün yazmış olduğu bir kitapta İslam hakkında şu görüşlere yer veriliyor: "Eğer İslam Japonya'da biraz istikrar bulursa, Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi kıssa zamanda her tarafa yayılacak." Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Başkanı ve Şou Üniversitesi Dekanı Prof. Sanada ise, yazdığı kitapta İslam hukukunun, beşeri hukuklardan üstün olduğunu belirterek, Japonların İslam gibi bir dine ihtiyaç duydukları ve Müslümanların, Japon halkına ve bütün dünyaya İslamiyet'i anlatma ve tanıtma sorumluluğunu taşıdığını söylüyor.
İslama olan ilgi her geçen gün daha da artıyor
Japonya'da İslam için aktif çalışanların ekserisi Japon asıllı Müslümanlar olup çoğu üniversite mensubu kişilerden oluşuyor. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Prof. Kosoji, Kiyoto Üniversitesi (Televiziyonlara çıkar ve konferanslar verir). Prof. NHK Şiro Tanaka, Kiyoto Üniversitesi (Hafız). Prof. Hişam Koroda, Uluslararası Niyaga Ünversitesi, (birçok yayınlanmış eseri var). Prof. Eşref Yasoi (Japon Enstitülerinde Arapça Profesörü). Bunların dışında Avrupa, Asya ve Amerika'da yaşayan Müslüman bilim adamları olduğu gibi Müslümanlıklarını açıklamayan Japonlar da var. Irak savaşından sonra binlerce Japon Müslüman oldu.
Bahreyn Tribün gazetesinin haberine göre, Tokyo Üniversitesi profesörlerinden Tsujitaka Sato, Tokyo'da düzenlenen "Ortadoğu ve İslami Araştırmaların Önemi" konulu konferansında, Irak savaşı ve sonrasında, Japon gençlerinin başta Arapça ve Kur'an tefsiri olmak üzere her alanda İslam'ı araştırmaya koyulduklarını ve bunun neticesinde, kültür düzeyi yüksek ve üst tabakadan binlerce erkek ve kadın Japon'un İslam'a girdiğini ve bugün dünyanın da global İslam'la karşı karşıya olduğunu söyledi. Öyle görünüyor ki yakın gelecekte Japonya'da büyük gelişmeler ve fütuhatlar olacak. Çünkü Japonya resmen İslam'a kucak açmış bulunmaktadır.
Japon Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan İslami Araştırmalar Komisyonu ve Yusuf Kardavi'nin başkanı olduğu 'İslamonline.net' sitesi işbirliğiyle kurulan bir İslami site ile İslam tanıtılıyor. Söz konusu komisyon, bütün Japon okullarına İslam dersleri koyma yönünde tavsiyede bulundu. Her yıl yurt dışına çıkan 17 milyon Japon turistten bir bölümünün Müslüman olarak geri dönmesi, Japonya'da okuyan Müslüman öğrencilerin varlığı ve bugün 15'ten fazla elektronik gazetede İslam dininin tanıtılma gayretleri, Japonya'da yayılan İslam dininin hızına hız katmaktadır.
İlgi duyanlar için Japon İslam Merkezi adresi: Islamic Center Japan 1-16-11, Ohara, Se tagaya-ku Tokyo-JAPAN Tel-(03)34606169, Fax-4606105.
AHMET ALTUN / ARAŞTIRMACI - YAZAR
Yeni Şafak 8 Kasım 2004 Pazartesi

Hiç yorum yok: