23 Haziran 2009 Salı

Polonya Müslümanları

Polonya halkı Avrupa ülkeleri içersinde en dindar diye bilinen bir halktır. Roma Katolik mezhebine mensup olan halk, pazarları ve dini günlerinde düzenli olarak kiliseye gider. Ülkede yaşayan Tatarlar, İslamiyet’in de tanınmasında ve kabul edilmesinde büyük role sahip. Sayıları az da olsa bu Türk Tatarlar, Polonya'nın asli unsurları olarak bu ülkede yaşıyorlar. Daha çok Litvanya hududuna yakın bir bölgede bulunan Biavistok kentinde yaşayan Tatar halkı, Bohoniki ve Kurşunyanı köylerinde yoğunlukta. Tersane kenti olan Gdansk ile başkent Varşova'da da Müslüman Tatar yoğunlukta yaşamakta ve çalışmaktalar. Bohoniki ve Kurşunyanı köyleri, Polonya Müslümanları için, önemli iki köy. Köylerdeki camilerde beş vakit namaz düzenli bir şekilde kılınmasa da, Cuma ve Bayram namazlarında bir hayli cemaat bulunmakta. Köylerin civarında yaşayan herkes de bu köylerin Müslüman köyü olduğunu bilir ve soranlar da tarih ederler.Bohoniki ve Kurşunyanı köylerinde bulunan Müslümanlara ait mezarlıklar, Avrupa’da görmeye alıştığımız mezarlık anlayışına sahiptir, bakımlı ve düzenli. Hemen hemen bütün mezar taşlarının üzerinde ise, mutlaka Ay-Yıldız nakşedilmiştir. Bazı mezar taşlarının üzerinde merhumun ya da merhumenin, Lehçe adının yanı başında, bir de Müslüman-Türk adı yazılıdır. Eskiden Türk Tatar, vefat eden bir Müslüman, Polonya'nın neresinde vefat ederlerse etsinler, Bohoniki veya Kurşunyanı'deki Müslüman mezarlığına getirilip defnederlermiş, ancak sonraları, Varşova'da oluşturan Müslüman Mezarlığına da açılınca köye olan talep azalmış.Uzun yıllar Polonya’da yaşayan Müslüman Türk Tatarların çoğunluğu Türkçeyi konuşamamakta. Polonya halkı içersinde kendine yer edinen Tatar Müslümanlar dinlerini ve etnik kültürlerini devam ettirme adına ciddi gayretlerde bulunmuşlar. Babadan oğla ve toruna intikal eden Müslümanlık eğitimi dinlerini unutmama adına her evin okul haline gelmesini sağlamış. Son dönemlerde bozulan aile yapısından Müslüman Tatar ailelerde ciddi nasiptar olmuş. Yeni yetişen nesil birçok mirastan mahrum yetişmekte. Dinin gereklerini yapmasalar da Müslüman olduklarını unutmamışlar. Kuran’ı Kerim, şimdiye kadar iki farklı tercüme halinde Polonya dili olan çevrilmiş ve birkaç kez yayımlanmış. Polonya Hükümeti, Devlet bütçesinden Müslümanlar için de ödenek ayırmakta.Polonya'da, Müslüman Türklerin dışında, Yahudiliğe yakın bir inanç sisteminin mensubu olan Karaim (Karay) Türkleri de yaşamakta. Sayıları giderek daha çok azalan Karay Türklerinin Varşova'da, kendilerine özel bir de mezarlıkları da bulunmakta. Polonya'daki Türk varlığı denildiğinde şimdilerde akla ilk gelen: Tarih içerisinde, Orta Asya'dan gelip burada yerleşen Kumanlar, Kıpçaklar ve Altınordu'nun torunları bulunmakta. Kırım Hanları'nın gönderdikleriyle, kendiliğinden gelip yerleşen Kırım Türk Tatarları ve Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerinden gidip Polonya'ya yerleşen Türkler şimdilerde Polonya’da var olan Müslüman nüfusun çoğunlunu temsil etmekte.

05.06.2009

Hiç yorum yok: