10 Mayıs 2009 Pazar

Amerika’yı Çinli Müslümanlar keşfetti

Çinliler bu iki ismi asla unutmaz: Go Zhi ve Zheng He. Biri Çin’i tarihten silecek bir iç şavaştan muzaffer ayrıldı diğeri de Kristof Kolomb’dan yüzyıl önce ‘yeni dünya’yı keşfetti. Tarihin farklı zaman dilimlerinde yaşayan bu iki ünlü askerin ortak bir noktaları var; o da Müslüman olmaları. Ne çare, ataları tarih sayfalarında ihtişamla parlamasına karşılık torunlar, dinlerini muhafaza etmiş değiller. Sarayda görev yaptığı için hadım edilen ‘Zheng He’ bir tarafa ‘Go Zhi’nin torunları taoist.Birinin adı ‘General Go Zhi’, diğerinin, ‘Amiral Zheng He’. İkisi de Çin tarihinin efsaneleşen iki ismi. Biri Çin’i, tarih sahnesinden silecek bir iç savaştan ve kargaşadan sağ salim çıkardı, diğeri de Vasco de Gama ve Kristof Kolomb’dan neredeyse yüzyıl önce Amerika’yı keşfetti. Birbirinden çok farklı tarihlerde yaşamalarına karşılık ‘General Go Zhi’ ile ‘Amiral Zhenghe’nin bir ortak noktası var; o da Müslüman olmaları. Ancak atalarının aksine torunları dinlerini muhafaza edememiş. Sarayda görevli olan ‘Zhenghe’nin çocuğu olmadığı için nesli kaybolmuş, ‘Go Zhi’nin torunları da şartlara direnemeyip taoist olmuş. Büyük bölümü bugün Tayvan’da yaşayan Go ailesi, belki de atalarının dinine saygı göstermek için cuma günü domuz eti yemiyor. Çin’de aileler soyisimlerine göre biliniyor. Taoist olup atalarına taptıkları için şecerelerini iyi takip ediyorlar. Bu yüzden Go ailesi mensupları da tapınaklarının baş köşelerinde saklıyor Go Zhi’nin resmini.Köylülerden ordu kurarak savaş kazandıMüslüman General Go Zhi, 697 ila 781 yılları arasında yaşamış dahiyane fikirleri olan bir asker. Çin tarihindeki Tan devrinin bir vatandaşı. Sanchi’de doğmuş. Memur bir aileden geliyor. 749 yılında kendisi de sınava girip memurluğa hak kazanmış. Savaş dehası, çalışkanlığı ve azmi sayesinde kısa sürede yükselmiş. Çin tarihinin kırılma noktalarından biri olan ‘an she shen ran’ adlı iç savaşta imparatorun ordularını yönetmiş 755 yılında. Amaçları imparatoru devirmek olan ‘al Lusan’ eyaleti iç şavaşı başlatmış. İşte Go Zhi’nin bu savaşla birlikte ünü yayılmış. Tarihçiler “Eğer bu savaş kaybedilseydi Çin tarihindeki imparatorun şeceresi de değişirdi.” diyor. Bu savaştan sonra askerlerin Go Zhi’ye olan sadakati arttığı gibi Go Zhi’nin ordu içindeki nüfuzu da yükselmiş. Bir süre sonra imparator, Go Zhi hakkında çıkan olumsuz söylentileri de dikkate alarak ordusunu elinden almış. Bu arada ‘Tufan’ bölgesinden gelen ani bir saldırı ve saray içindeki ‘Chen’ adlı hizmetlinin durumu imparatora iletmemesi yüzünden imparatorluk saldırıya karşı savunmasız kalmış. İşte Go Zhi’nin tarihe geçecek dehası da burada ortaya çıkıyor. Bir avuç köylüyü toplayarak onlarla bir ordu kurup on binlerle ifade edilen askerlerin karşısına çıkmış ve bu köylülerle ‘Tufan’ın devasa ordusunu yenmiş. Her daim savaşa hazır yaşayan Go Zhi’nin en son 80 yaşında savaşa katıldığı biliniyor. Zaten 5 yıl sonra da hayata gözlerini yummuş.Bu iki savaştaki başarısından dolayı Çin tarihinde efsaneleşen Go Zhi’den yaklaşık 600 sene sonra bu sefer sahneye Çin tarihinin dünyada en fazla tanınan amirali; Zheng He çıkıyor. Zheng He, 1371 ile 1435 yılları arasında yaşamış bir denizci. Ma Sanbou olarak da biliniyor. Ma soyadı genellikle Müslümanlar için kullanılıyor. Sanbou denmesinin sebebinin, isminin Abdül Sabbur olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İmparatorluk sarayına hizmetli olarak girebilmesi için küçük yaşta ‘hadım’ edilmiş. Sarayda imparator ailesine yakınlığı ve zekasıyla kısa sürede yükselerek denizlere açılmış. Yedi kez sefere çıkmış. Aynı yıllar Çin’in deniz gücünün yüksek olduğu bir dönem. Öyle ki Çin’in aynı tarihlerde 3 bin 500 gemilik bir filosu varken bugün bile ABD’nin deniz gücünde sadece 324 gemi bulunuyor. Zheng He, sefere 200 parçalık bir filo ile çıkıyor. Kendi gemisiyle birlikte, gelecek 500 yılın da en büyük filosu bu aynı zamanda. Gemisinin uzunluğu 400 feet. Bu, Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfettiği geminin Zheng He’nin yelkenlesinin yanında minyatür gibi kaldığını gösteriyor. Filosunda atları ve diğer hayvanları taşıyan gemiler, askerleri taşıyan yelkenliler, devriye sandalları ve 20 adet su tanker gemisi bulunuyordu. 28 bin kişilik filoda, başta Arapça olmak üzere diğer dillere çeviri yapan tercümanlar, hava tahmini için astrologlar, yön tayini için astronomlar, tedavi için doktorlar, eczacılar, gemi ustaları, iki protokol memuru hatta imam ve Budist rahipler bile vardı. Bütün gemiler yolculuk sonuna yetecek kadar yiyecek ile doluydu. Yabancıların yiyeceklerine muhtaç olmamak için gemilerin bazı bölümlerinde meyve ve sebze yetiştiriliyordu. Chang Üniversitesi’nden Prof. Zhao’ya göre Zheng He, Kristof Kolomb’dan daha önce ‘Yeni Dünya’yı keşfetmiş bir amiral. Zhao, 1498’de Vasco de Gama üç gemi ile Afrika’ya gittiğinde oradaki insanların ince ve sık dokumalı kumaşlar giydiğini gözlemlediğini ileri sürüyor.Arada 80 yıl fark varChang Üniversitesi’nden Prof. Zhao, Zheng He’nin Kristof Kolomb’dan daha önce ‘Yeni Dünya’yı keşfettiğini söylüyor. Delili ise Meksika’da, Çin’in eski para birimlerine rastlaması. Kolomb’un Amerika’ya ilk çıktığında yerlilerin eski Çince kelimeler kullandığını fark ettiğini söylüyor. Yine Zhao, Kolomb ve Vasco de Gama’nın Çinlilerin haritalarını kopyalayarak yön tayini yaptıklarını iddia ediyor.Yedi kez sefere çıkan Zheng He’nin her seferi yaklaşık iki yıl sürmüş. Bu seferlerinde sırasıyla Hindistan, Tanzanya, Amerika ve Somali’ye gitmiş. 1434 yılında Hindistan’da 65 yaşında iken ölen Zheng He’nin mezarı da Kalküta’da bulunuyor. Yolculuğu sırasında hac farizasını da yerine getirip ‘hacı’ olan Zheng He’nin doğum yerine yaşadığı Ninjing’de de anısına bir park ve anıt yapılmış. Hakkında çok sayıda makale ve roman yazılan Zheng He’nin adına Endonezya ve Java’da birçok tapınak inşa edilmiş. Örneğin, Endonezya’nın Semarang şehrinde Zheng He adına yapılmış bir taoist tapınağı var. Endonezyalılar ona iyi şans getirmesi için dua ediyor. 2002 yılında Endonezya’da, adına, burada Çinli Müslümanlar bir cami yapmak için kolları sıvamışlar. İşin ilginç tarafı, bu camiye para verenlerin yüzde 80’i Müslüman.Cami, tapınak olduÇin’e Müslümanlık güneyden, Fukyan’daki Chun Cow şehrinden gelmiş. Çinliler İslamiyet ile Türklerden önce tanışmış. Bu şehirde bin küsur yıllık cami var. Güneyde yaşayan Go ailesi de daha ilk yıllarda İslamiyet ile tanışmış. Bu geniş ailenin bir kısmı da 250 yıl önce Tayvan’ın Lugan şehrine göçmüş. Lugan, Tayvan’ın Çin’e en yakın bölgesi. Go ailesi, Lugan’a gelir gelmez cami yaptırıyor. Fakat çevre tamamen taoist olduğu için din yeni kuşaklara gerektiği gibi aktarılamamış. 1890’da Tayvan’ı işgal eden Japonya, burada 50 yıl kalınca Go ailesinin Çin ile diyaloğu iyice zayıflamış. Dolayısayla bu ülkeden düzenlik olarak gelen imamlar artık gelmediği gibi dini bilen yaşlıların da ölmesiyle genç nesil dinden iyice kopmuş. Japonlar çekildikten sonra bu sefer Çin’de iç savaş çıkmış. Komünizm iktidara gelince Çin ile irtibat yine kesilmiş. Go ailesi de bu süre zarfında tamamen asimile olmuş. İslamiyet’ten geriye ailenin yaşadığı yerde bir tapınak haline getirilen cami kalıyor. İçinde dedelerine ait eşyaların yer aldığı 15 tane heykel var. Aile şimdi tütsü yakıp bunlara tapıyor. Taptıkları heykellerden birisi de ‘Go Zhi’ye ait. İşin ilginç yanı ailenin hepsi dedelerinin Müslüman olduğunu kabul ediyor. Belki bu yüzden ailede cuma günleri domuz eti yemek yasak. Bugün Tayvan’da Go ailesine mensup 600 kişi yaşıyor.

Hiç yorum yok: